ปรับปรุงใหม่ทุกวันจันทร์ : ล่าสุด : 28/06/01
E-mail me...
under construction
คำนำสารบัญเกี่ยวกับผู้เขียน


คำนำ

ประมวลข้อมูลและทัศนะ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติ ในสหพันธรัฐรัสเซีย ภายหลังการพังทะลายของระบอบโซเวียต ตั้งแต่ คศ.1990-มิย.2001(และจะมีต่อๆไป) จำแนกออกเป็นหัวข้อต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ การค้าการตลาดฯลฯ รวมทั้งเรื่องราวของชีวิตความเป็นอยู่ ตั้งแต่ชีวิตหมายันชีวิตคน มีทั้งเรื่องการดื่มกิน เช่นบทว่าด้วย "กับกินกะเหล้า" จนถึงบทรายงานเกี่ยวกับดนตรีการ เช่นแจ๊ซกับระบำบัลเล่ต์ ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอื่นๆ พร้อมด้วยสารคดีประเภทเรื่องจริงอิงนิยายนิดๆ "มาเฟียธงแดง" อีก2ภาค คือ 1-มาเฟียปล้นชาติกับ 2-มาเฟียขย่มอเมริกา จัดทำโดยคน2แผ่นดิน ผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง สัมผัสความเปลี่ยนแปลง ด้วยสองหูสองตาและสองมือของตนเองมาตลอด เป็นเวลานับสิบๆปี ภายใต้ระบอบสังคมนิยม และทุนนิยม หรือเศรษฐกิจระบบตลาดปัจจุบัน


copyright© 2001 Chainarong Chavanachit